About

1. Các hệ thống phần mềm quản lý: http://www.lightpoint.com.vn

2. Các hình ảnh thương hiệu: http://design.lightpoint.com.vn hoặc http://www.thietkemoi.net

3. Bảo hiểm, tái bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính,….

Liên hệ: Nguyễn Duy Hải – 0933.325.330 hoặc email cfnguyenduyhai@gmail.com

Advertisements
%d bloggers like this: